تبلیغات

 

فهرست روستاهای شهرستان تویسرکان

 

ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
1 مبارک اباد 137 حیقوق نبی مرکزی
2 جعفریه 141 حیقوق نبی مرکزی
3 آریتمان 149 حیقوق نبی مرکزی
4 دارانی علیا 243 حیقوق نبی مرکزی
5 آریکان 244 حیقوق نبی مرکزی
6 محمود آباد 249 حیقوق نبی مرکزی
7 دارانی سفلی 250 حیقوق نبی مرکزی
8 مالیچه 414 حیقوق نبی مرکزی
9 گل آباد 415 حیقوق نبی مرکزی
10 سهام اباد 457 حیقوق نبی مرکزی
11 امام زاده زید 549 حیقوق نبی مرکزی
12 رود آور 550 حیقوق نبی مرکزی
13 فریازان 552 حیقوق نبی مرکزی
14 اشتران 87 خرم رود مرکزی
15 ورد اورد وسطی 132 خرم رود مرکزی
16 تر میانک 144 خرم رود مرکزی
17 گنبله 246 خرم رود مرکزی
18 ورداورد علیا 247 خرم رود مرکزی
19 شهرستانه 263 خرم رود مرکزی
20 قلقل 288 خرم رود مرکزی
21 کندر 349 خرم رود مرکزی
22 اشتران 380 خرم رود مرکزی
23 حاجی آباد 411 خرم رود مرکزی
24 ابدالان 419 خرم رود مرکزی
25 کهنوش 461 خرم رود مرکزی
26 صبحانکوه 251 سیدشهاب مرکزی
27 سید شهاب 416 سیدشهاب مرکزی
28 اشتر مل 551 سیدشهاب مرکزی
29 بابا پسر 245 کرزان رود مرکزی
30 قلعه نوروز 248 کرزان رود مرکزی
31 گشانی 381 کرزان رود مرکزی
32 کرزان 412 کرزان رود مرکزی
33 بابا پیر علی 422 کرزان رود مرکزی
34 بوجان 460 کرزان رود مرکزی
35 سنجوزان 548 کرزان رود مرکزی
36 جرا 262 قلقل رود قلقل رود
37 سوتلق 338 قلقل رود قلقل رود
38 چاشتخوران 339 قلقل رود قلقل رود
39 کریم اباد 342 قلقل رود قلقل رود
40 قلی لاله سفلی 343 قلقل رود قلقل رود
41 قاسم اباد 344 قلقل رود قلقل رود
42 حاجی تو 408 قلقل رود قلقل رود
43 بابا کمال 407 کمال رود قلقل رود
44 میانده 410 کمال رود قلقل رود
45 ولاشجرد 261 میان رود قلقل رود
46 کارخانه 340 میان رود قلقل رود
47 شأن اباد 341 میان رود قلقل رود
48 مراد اباد 345 میان رود قلقل رود
49 جوادیه 346 میان رود قلقل رود
50 کمانگران 406 میان رود قلقل رود
51 قلعه نو 409 میان رود قلقل رود
52 لامیان 540 میان رود قلقل رود
53 کنجوران سفلی 541 میان رود قلقل رود

 

+ نوشته شده توسط Shopehsan در شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۰ قبل از ظهر، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha